BAM Infra B.V. bouwt ook de Harselaartunnel Barneveld

zaterdag 25 februari 2017

De Harselaartunnel wordt gebouwd door de firma BAM Infra Regio Civiel B.V. uit Gouda. BAM Infra was al de aannemer van de infrastructuur rondom de Harselaartunnel, maar heeft nu ook de bouw van de tunnel zélf gegund gekregen.

De aanbesteding voor de bouw van de Harselaartunnel is gedaan door ProRail. Dat heeft te maken met het feit dat alle werkzaamheden die direct te maken hebben met het railtracé, onder de verantwoordelijkheid van ProRail vallen. De gemeente Barneveld en de provincie Gelderland zijn uiteraard betrokken geweest bij het aanbestedingstraject.

Hoewel de twee aanbestedingen (voor de infrastructuur en voor de bouw van de tunnel) onafhankelijk van elkaar zijn gevoerd, biedt het feit dat één aannemer de werkzaamheden uitvoert en gaat uitvoeren wel voordelen, bijvoorbeeld als het gaat om het plannen van de werkzaamheden. Dat ligt nu bij één uitvoerende partij.