Bouwmanager Rob Haksel: "Een project om trots op te zijn"

donderdag 30 november 2017

Rob Haksel is als bouwmanager van ProRail betrokken bij de bouw van de Harselaartunnel. Aan de vooravond van het tweede weekend vól werkzaamheden vertelt hij over wat hij doet, wat er dit weekend gaat gebeuren en wat daar allemaal bij komt kijken. “In ieder geval is het voor ons allemaal, de gemeente, ProRail en BAM Civiel, een project om trots op te zijn.”

Wat doet een bouwmanager?
“Een bouwmanager zorgt dat het contract tussen de opdrachtgever (ProRail) en de aannemer (de opdrachtnemer) op een goede manier wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgt de bouwmanager dat er een goed contact is tussen de omgeving (gemeente en de bewoners), ProRail en de aannemer. En dat betekent dat ik let op de vier belangrijke onderdelen: de scope (daarmee bedoelen we de omvang van het project), de tijd, de prijs en de kwaliteit. Daarnaast staan veiligheid en omgeving ook hoog in ons vaandel.”

“De planning voor de bouw van de tunnel is al lang geleden gemaakt. De buitendienststellingen – de weekenden dat er geen treinen rijden en specifieke werkzaamheden worden uitgevoerd – moeten al geruime tijd van tevoren bekend zijn. Het werk moet daar natuurlijk naadloos op aansluiten. De eerste buitendienststelling was aan het einde van de herfstvakantie, de tweede is het aanstaande weekend. De derde is in week 17 van 2018 – dat is een spectaculaire, want dan wordt het tunneldek ingeschoven – en nog een vierde in 2019. “Die planning moet natuurlijk wel worden gehaald.”
“Kwaliteit is ook zo’n belangrijke kernwaarde. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit van de Harselaartunnel, maar ook om de effecten op de omgeving, zoals het geluid, de kwaliteit van de communicatie (waarvoor we nauw samenwerken met de gemeente Barneveld) en de omleidingsroutes.”
“Ook veiligheid is belangrijk. Veiligheid voor onze medewerkers die het werk moeten uitvoeren, maar ook de veiligheid voor de omgeving. Daarom wordt het werkterrein goed afgesloten en bieden we belangstellenden de mogelijkheid om de werkzaamheden via de webcam te volgen of tijdens bijzondere momenten (zoals het komende weekend) vanaf het bovenste parkeerdek van het Transferium te volgen.”
“Het klinkt misschien allemaal wat formeel, maar onze ervaring is dat dit er allemaal voor zorgt dat iedereen het werk veilig kan uitvoeren én dat er sprake is van een project waarop iedereen trots is.”

Wat gaat er dit weekend gebeuren?
“Tijdens de vorige buitendienststelling is de bestaande spoorovergang verwijderd en werd een nieuwe spoorovergang voor de duur van ongeveer 1,5 jaar voor fietsers en voetgangers aangelegd. De werkzaamheden die vrijdagavond van start gaan, zijn de voorbereidingen voor de bouw van de tunnel zélf. Eerst wordt ter hoogte van waar de tunnelbak moet komen het spoor verwijderd zodat er ruimte ontstaat voor het werk dat op de planning staat om te worden uitgevoerd. Vervolgens worden de damwanden in de grond getrild waar op een later moment de tunnelwanden tegenaan worden gebouwd. Daarnaast worden 18 funderingspalen in de grond geboord die later de tunnel moeten dragen én worden verschillende andere werkzaamheden uitgevoerd zodat in week 17 van 2018 de tunnel in het spoor kan worden gebracht.”

“We zijn trouwens als ProRail het komende weekend niet alleen bij de Harselaartunnel aan het werk. Ook bij de spoorovergang Nijkerkerweg en verderop langs het spoor Amersfoort-Apeldoorn voeren we werkzaamheden uit. Dat kan omdat er dit weekend geen treinverkeer rijdt en we de overlast voor treinreizigers op deze manier tot een minimum beperken.”

Wat is er allemaal voorbereid voordat zo’n weekend van start gaat?
“De voorbereidingen voor het komende weekend zijn ongeveer 22 weken geleden begonnen. Tijdens een eerste overleg zijn alle werkzaamheden doorgenomen. De periode tussen toen en nu is gebruikt om de plannen verder uit te werken. Het komt er dan bijvoorbeeld op aan om over zaken die dán nog onzeker zijn, zekerheid te krijgen. Daarnaast zijn in de afgelopen periode alle kabels en leidingen die vanaf januari tot op dit moment zijn verlegd uit het werkgebied gehaald zodat deze niet in de weg liggen voor de werkzaamheden. Ook is het volledige werkterrein ‘in de hekken gezet’, zodat onbedoeld betreden niet meer mogelijk is. Dit is gedaan voor de veiligheid van omwonenden.”

Houden jullie voor het komende weekend nog met iets bijzonders rekening?
“We hebben ons goed voorbereid op de komende werkzaamheden en hebben er met elkaar zin in om het werk uit te voeren. Er zijn geen bijzondere aandachtspunten. Er wordt dag en nacht doorgewerkt en dat vereist natuurlijk welk een behoorlijke strakke werkplanning, maar de mensen die het werk uitvoeren, zijn daar goed op voorbereid. We hebben er zin in. We hopen dat de overlast voor automobilisten en fietsers (zeker de fietsers die anders gebruik maken van de Nijkerkerweg) minimaal is. Voor dit weekend is het helaas niet anders en moet er worden omgereden.”

Hoe bewaken jullie de tijd dat alles op tijd af is?
“Vanaf het eerste moment dat er geen trein meer over het spoor rijdt, wordt iedere twee uur de stand van het werk opgenomen en elke vier uur de stand van het werk met elkaar besproken. In de planning van de werkzaamheden houden we rekening met een buffertijd (dat is een tijdreservering waarin geen werkzaamheden zijn gepland) om kleine tegenvallers te kunnen opvangen. Mochten er, onverhoopt, toch grote vertragingen optreden, dan beslist een speciaal team of het mogelijk is en wat er moet gebeuren om toch op tijd het spoor weer indienst te geven op maandagmorgen. En dus hoe en welke werkzaamheden op een later tijdstip alsnog afgemaakt kunnen worden. Of als het echt niet anders kan dat het werk langer moet duren (en er dus langer geen treinen rijden). We hopen natuurlijk dat dit – net als in oktober jongstleden – niet nodig zal zijn en al het werk op tijd klaar is.”

Feiten & Cijfers Palen & Damwanden
De belangrijkste feiten & cijfers over de komende weekendwerkzaamheden:

 • 18 funderingspalen van 20 meter en een diameter van 56 cm verdwijnen in de grond om later de tunnel te kunnen dragen.
 • 28 damwanden met ieder een lengte van 18,2 meter zorgen ervoor dat de tunnelwanden kunnen worden gebouwd.
 • Voor het bovenstaande wordt het volgende materiaal ingezet:
 • 3 boorstellingen voor het aanbrengen van de buispalen;
 • 3 damwandstellingen voor het aanbrengen van de damwanden;
 • 2 voorboorstellingen voor het losser maken van de ondergrond zodat de damwanden gemakkelijker in de grond komen;
 • 1 hulpkraan voor het aangeven en hijsen van de materialen
 • 18 stuks paalkorven die in de stalen buispalen worden gehesen (ten behoeve van de gwapende betonnen paal);
 • 4 graafachtig materieel (bandenkranen, krols, etc.);
 • 1 keerbetonpomp voor het betonstorten van de stalen buispalen (ongeveer 70 kubieke meter)
 • 250 mensen die gedurende het weekend op de bouwlocatie aan het werk zijn.

Rob Haksel is vaak op de bouwlocatie aanwezig. Belangstellenden kunnen hem altijd aanspreken om meer informatie te krijgen.
De gemeente Barneveld stelt zaterdag 2 en zondag 3 december 2017 opnieuw het bovenste parkeerdek van het Transferium Barneveld-Noord open voor belangstellenden. Op zaterdag 2 december 2017 is er tussen 9.15 en 16.00 uur koffie, thee en iets lekkers.

Bouwmanager Rob Haksel: