Even bijpraten over de Harselaartunnel (01)

donderdag 9 februari 2017

De gemeente Barneveld realiseert, samen met ProRail, de Harselaartunnel. Op 2 januari jl. is daarom de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat gesloten. Een westelijke en een oostelijke omleidingsroute zijn beschikbaar voor het autoverkeer. De gemeente Barneveld informeert met de regelmaat van de klok over de ontwikkelingen met betrekking tot de Harselaartunnel.

Omleidingsroutes

De gemeente Barneveld heeft twee omleidingsroutes ingesteld:
- Een westelijke route (vanuit Voorthuizen) via de Rijksweg, Nijkerkerweg, Thorbeckelaan (en dan naar de A30 of naar Barneveld);
- Een oostelijke route (vanuit Voorthuizen gerekend) via de Mercuriusweg, Hanzeweg, Wesselseweg naar Barneveld.
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de A1 en de A30 (afslag 5 Barneveld/Harselaar of afslag 4 Barneveld-Zuid/Scherpenzeel).
Met name de westelijke omleidingsroute is tijdens de (school)spitstijden erg druk. We adviseren u om deze route – als dat voor u mogelijk is – tijdens de (school)spitstijden te mijden of de oostelijke omleidingsroute te gebruiken. Zeker in de spitstijden is de reistijd dan niet veel langer.

Afsluiting Transferium Barneveld-Noord

Het Transferium Barneveld-Noord wordt – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – pas op 6 maart 2017 voor auto’s afgesloten. Tot en met 5 maart 2017 kunt er nog parkeren. Vanaf maandag 6 maart is dat mogelijk aan de achterzijde van het Transferium Barneveld-Noord. U bereikt deze tijdelijke parkeerplaatsen via de Harselaarseweg / Industrieweg. We hebben hier ook fietsenrekken geplaatst. Reizigers kunnen wel van het Transferium Barneveld-Noord gebruik maken om via de corridor naar station Barneveld-Noord te lopen.

Fietspad Stationsweg

Voor fietsers en voetgangers blijft de Stationsweg tot na de zomervakantie van 2017 beschikbaar. Zij moeten wel opletten op werkverkeer dat ook gebruik maakt van de Stationsweg. We hebben gemerkt dat een aantal automobilisten – ondanks de afsluiting – toch ook gebruik maakt van dit fietspad om de omleidingsroutes te omzeilen. Dit is niet toegestaan en vanwege de aanwezige fietsers, voetgangers en werkverkeer erg gevaarlijk. Wij gaan hier nadrukkelijk op controleren. Daarnaast wordt een camera geplaatst om dit in beeld te brengen en hierop te kunnen reageren. We hebben besloten om hier geen paal te plaatsen, omdat dit niet alleen voor de gladheidsbestrijding hinderlijk is, maar ook voor fietsers ernstig letsel kan veroorzaken als zij (soms in grote aantallen) van deze route gebruik maken.

Sloop Tolboom

Het tankstation Tolboom is gesloopt. De locatie is nodig voor de aanleg van de tunnelbak. Een fotoreportage van de afbraak van het tankstationvindt u hier.

Wat gebeurt er nog meer?

- We zijn bezig met het kappen van bomen op het tracé waar straks de tunnelbak wordt gegraven;
- We verrichten grondwerk in verband met de verbreding van het Binnenveld;
- Volgende week (ijs en weder dienende) starten we met de voorbereidingen voor de boringen onder de spoorlijn (om kabels en leidingen te kunnen gaan verleggen) én maken we de aangekochte terreinen langs de Stationsweg leeg;
- We starten over een aantal weken met rioleringswerkzaamheden bij het woonwijkje Wencopperweg / Stationsweg.