Even bijpraten over de Harselaartunnel (02)

zaterdag 25 februari 2017

Wat gebeurt er allemaal op en rond de bouwlocatie van de Harselaartunnel? We praten u graag weer even bij.

De afgelopen periode is BAM Infra B.V. gestart met de werkzaamheden rondom de bouwlocatie van de Harselaartunnel. De volgende werkzaamheden zijn of worden binnenkort uitgevoerd:

  • Sloop van het tankstation Tolboom en woning Baron van Nagellstraat 103;
  • Aanleg van een tijdelijk parkeerterrein bij de Wencopperweg (nabij de kruising met de Stationsweg);
  • Aanleg van een tijdelijk parkeerterrein bij de Industrieweg (aan de achterzijde van het Transferium Barneveld-Noord);
  • Bomenkap (bijvoorbeeld langs de A1 waar de naar Barneveld wordt verbreed als onderdeel van het robuuster maken van de wegenstructuur);
  • Aanleg van een nieuwe riolering (doorsnede 1250 mm) bij het Transferium Barneveld-Noord;
  • Vrijmaken van de aangekochte strook van de bedrijventerreinen aan de noordoostzijde van de Baron van Nagellstraat;
  • Aanleg van een doorsteek van de waterleiding van Vitens onder de Stationsweg ter hoogte van het Binnenveld én onder de Baron van Nagellstraat ter hoogte van het voormalige tankstation Tolboom;
  • Graven van proefsleuven naar bestaande kabels en leidingen;
  • Aanleg van boorkuipen voor het boren van nutsleidingen (doorsnede 900 mm) en rioleringsbuizen (doorsnede 700 mm) onder het spoor door.