Even bijpraten...

woensdag 14 februari 2018

Even terugblikken…

Tijdens het weekend van 1 t/m 4 december 2017 werden 18 funderingspalen en 28 damwanden in de grond aangebracht om de toeritten en de tunnel te kunnen maken zonder dat daarvoor – nadat het tunneldak is ingereden – nog een keer het treinverkeer moet worden gestremd.
Nadat de palen en de damwanden waren aangebracht, werd de rails teruggelegd en reed het treinverkeer maandagochtend weer over het werkvak alsof er niets was gebeurd.

Verkeersmaatregelen

We troffen de afgelopen periode ook de volgende verkeersmaatregelen:
• We maakten van de begane grond van Transferium Barneveld-Noord een overdekte fietsenstalling waar volop gebruik van wordt gemaakt.
• We brachten drempels aan op de Energieweg ter hoogte van de kruising met de Gildeweg omdat we merkten dat (vracht)verkeer behoorlijk snel reed. Omdat deze route ook de omleidingsroute voor het fietsverkeer is, hebben we naast de al getroffen maatregelen ook deze extra snelheidsremmende voorzieningen aangebracht. We blijven scholieren, automobilisten en vrachtwagenchauffeurs oproepen om rekening te houden met de extra verkeersstromen die van de Energieweg en de Gildeweg gebruik maken.
• We hebben een hekje in het voetpad geplaatst ter hoogte van Stationsweg 82 omdat veel fietsers de route via de Wencopperweg afsneden. Dat was niet de bedoeling en het hekje – waar bewoners om hebben gevraagd – voorkomt dat.

Wat gaat er gebeuren?
• We brengen aan de noord- en zuidzijde van de spoorlijn ook funderingspalen en damwanden aan (tijdens de buitendienststelling van december jl. ging het om het deel ónder de spoorlijn).
• We bouwen aan de noordzijde van de spoorlijn – nabij het Transferium – het tunneldak. Het is de bedoeling dat dit tunneldak in het weekend van 27 tot en met 30 april 2018 op de goede plek (op de funderingspalen) wordt gereden. Dat belooft een spectaculair moment te worden. Uiteraard is het weer de bedoeling dat we het bovenste parkeerdek van het Transferium Barneveld-Noord openstellen om de werkzaamheden van bovenaf te kunnen bekijken.
• ProRail voert in diezelfde periode (27 april tot 7 mei) onderhoudswerkzaamheden uit, waardoor er niet alleen tijdens ‘ons’ weekend, maar er daarvoor en daarna ook geen treinverkeer rijdt.
• We starten met het bouwrijp maken van Harselaar-Centraal (het voormalige Columbiz Park).

Inloopmomenten

De gemeente Barneveld, ProRail en Bam Infra B.V. organiseren iedere maand een inloopmoment voor omwonenden en andere belangstellenden. Er is dan iemand aanwezig die tekst en uitleg kan geven en vragen kan beantwoorden. De inloopmomenten worden gehouden aan de Wencopperweg 18 in Barneveld op 22 feb., 29 mrt., 26 apr., 31 mei en 28 juni 2018 van 15.00-17.00 uur. Welkom.

Wegwerkzaamheden Baron van Nagellstraat

BAM Infra B.V. start binnenkort met de aanpak van de Baron van Nagellstraat tussen de aansluiting met de A1 en de kruising Harselaarseweg en Energieweg. De weg sluit beter aan op de tunnel en garandeert een betere doorstroming van het verkeer. Het werk bestaat uit een drietal fasen:

Fase 1: Week 7 tot en met 21: Werkzaamheden aan het fietspad aan de westzijde van de Baron van Nagellstraat. Het fietspad wordt verwijderd. Daarna worden nutsvoorzieningen aangelegd en verlegd waarna het nieuwe fietspad kan worden aangebracht. Fietsverkeer kan tijdens deze werkzaamheden gebruik maken van het oostelijke fietspad (in beide richtingen). We zetten verkeersregelaars in.

Fase 2: Week 22 tot en met 26: Werkzaamheden aan het fietspad aan de oostzijde van de Baron van Nagellstraat. Het fietspad wordt verwijderd. Daarna worden nutsvoorzieningen verlegd en verwijderd waarna het nieuwe fietspad kan worden aangebracht. Fietsers fietsen dan aan de westzijde (die dan is aangepakt en er nieuw bijligt).

Fase 3: Week 25 tot en met 30: Werkzaamheden op de rijbaan van de Baron van Nagellstraat. Voor het verkeer is in deze weken in principe in beide richtingen één rijbaan beschikbaar met uitzondering van één of twee weekendafsluitingen (bijvoorbeeld vanwege asfalteringswerkzaamheden). Hierover wordt de komende periode nog uitgebreid gecommuniceerd.

Even bijpraten...