Projectleider Bram Quaak: "Bouwtijd van twee jaar is écht nodig"

donderdag 19 januari 2017

Op 2 januari jl. werd de spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat afgesloten voor autoverkeer. De gemeente Barneveld heeft twee omleidingsroutes ingesteld: een westelijke en een oostelijke. De afsluiting geldt voor een periode van twee jaar. Veel mensen vinden dat een lange tijd. Want, zo redeneren zij, op andere locaties in Nederland duurt de bouw van een tunnel onder het spoor minder lang. Projectleider Bram Quaak legt uit waarom voor het hele project tóch twee jaar nodig is.

“De bouw van de Harselaartunnel bestaat – grofweg – uit drie fasen. Tijdens de eerste fase, tot en met de zomervakantie van 2017, worden de rioleringen, kabels en leidingen omgelegd en onder de spoorrails doorgeperst. Na de zomervakantie begint de aanleg van een tijdelijke spoorwegovergang voor de voetgangers en fietsers en start de daadwerkelijk bouw van de tunnel. Een jaar later, na de zomervakantie van 2018 dus, ronden we de tunnelbouw af en wordt de nieuwe infrastructuur aangesloten op de tunnel.”

Waarom is er zoveel tijd nodig voor het verleggen van rioleringen, kabels en leidingen?
“Onder de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat is het een wirwar van rioleringen, kabels en leidingen. Alleen al voor de KPN liggen in dit gedeelte meer dan 30 kabels. We moeten de komende periode alle kabels en leidingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omleggen en in veel gevallen ook onder het spoor doorpersen. Daar hebben we best wat tijd voor nodig. Daar komt bij, dat sommige leidingen niet op elk moment in het jaar mogen worden verlegd: dat geldt bijvoorbeeld voor waterleidingen in de zomer en gasleidingen in de winter.”
“Naast kabels en leidingen hebben we te maken met een gebied dat in de Tweede Wereldoorlog zeer frequent is gebombardeerd en beschoten. De bovenlaag van de grond is wel “geroerd” – daar is immers de weg en de nutsvoorzieningen aangelegd. Nu we voor de tunnel dieper gaan, is het nodig om ook de diepere lagen te onderzoeken en mogelijk aanwezige explosieven te verwijderen.”

Op andere plekken in Nederland gaan dit soort werkzaamheden sneller. Waarom hier niet?
“Je zou inderdaad denken dat het overal sneller kan dan in Barneveld, maar de werkzaamheden zijn vaak niet met elkaar te vergelijken. Soms is de bouw van een tunnel onderdeel van een nieuwe weg of is er naast de bouwlocatie alle ruimte om daar alvast te beginnen met de bouw van de tunnelbak. In Barneveld is die ruimte er niet en moeten de werkzaamheden volgordelijk op elkaar aansluiten. Daar komt bij, dat vrijwel nergens anders zoveel kabels en leidingen in de grond liggen als hier in Barneveld.”
“Omdat de tunnel ingeklemd ligt tussen het Roekenbos en de woningen aan de overzijde, is er ook geen ruimte voor een (smalle / tijdelijke) doorgang voor autoverkeer. De werkruimte is beperkt omdat het hier gaat om een vrij grote tunnel. In de tunnel is straks ruimte voor 2 rijbanen, een snelfietsroute, een fietspad en een voetpad. Op termijn is het zelfs mogelijk om binnen de tunnel 4 rijbanen aan te leggen.”

Is het mogelijk dat het straks – als de werkzaamheden bezig zijn – toch sneller gaat?
“We hopen natuurlijk dat de bouw van de Harselaartunnel voorspoedig gaat en dat er geen (persoonlijke) ongelukken gebeuren. We hebben de afgelopen periode een planning vastgesteld en die kan, om een belangrijke reden, niet worden versneld, hóe voorspoedig het werk ook verloopt. We hebben namelijk, in goed overleg, met ProRail vier treinvrije weekenden ingepland. Dat moet ver van tevoren worden vastgelegd. We weten dus nú al wanneer deze weekenden zijn en hierop wordt het werk ingeregeld. Het laatste treinvrije weekend is eind 2018 waarna de infrastructuur op de tunnel wordt aangesloten en de tunnel kan worden geopend voor het verkeer.”