September tot en met november: Wegwerkzaamheden rondom de Harselaarseweg

maandag 13 augustus 2018

De gemeente Barneveld start op maandag 10 september 2018 met wegwerkzaamheden op en rond het kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg / Energieweg / Baron van Nagellstraat. De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. We vinden het belangrijk dat u tijdig wordt geïnformeerd over de komende werkzaamheden en hoe wij de bereikbaarheid – ondanks dat er natuurlijk sprake zal zijn van wat overlast – zo optimaal proberen te regelen.

De gemeente Barneveld heeft er bewust voor gekozen om de wegwerkzaamheden in drie fasen uit te voeren – met het gevolg dat het totale werk iets langer dan normaal duurt. Het alternatief zou zijn om alle wegvakken voor een periode helemaal af te sluiten, maar dat zou niet alleen nóg meer overlast geven, maar ook nadelig zijn voor de bereikbaarheid van bedrijven in dit deel van Harselaar én de doorstroming van het overige verkeer.

Wat gaat er gebeuren?

De afgelopen periode is het wegvak tussen de kruising Harselaarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg en de aansluiting met de A1 onder handen genomen. Zowel de rijbaan als de fietspaden zijn opgenieuw aangelegd. Dat gold ook voor een gedeelte van de Energieweg.
Nu deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt gestart met de volgende wegwerkzaamheden. Om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Harselaar-West en -Oost tijdens het werk zo optimaal mogelijk te laten zijn, is het werk in drie fasen opgeknipt én is over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten) een nieuwe weg (onderdeel van de toekomstige infrastructuur van Harselaar-Centraal) aangelegd. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende fasen en omleidingsroutes.

Fase 1: Week 37 tot en met 41

Kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg
De eerste fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg / Nijverheidsweg.
- Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;
- Voor de bereikbaarheid van de Industrieweg en het Transferium Barneveld-Noord is over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten) een nieuwe weg aangelegd tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg;
- Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad tussen Harselaarseweg en Industrieweg en de hierboven genoemde nieuwe weg tussen Industrieweg en Baron van Nagellstraat.

Fase 2: Week 42 tot en met 44

Kruispunt Harselaarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg
De tweede fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van de kruispunt Harselaarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg. De afgelopen maanden is het gedeelte tussen dit kruispunt en de aansluiting met de A1 onder handen genomen, nu staat het kruispunt zélf op de planning.
Het afsluiten van dit belangrijke kruispunt op het bedrijventerrein Harselaar heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Harselaar-West en Harselaar-Oost.
- Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;
- Het bedrijventerrein Harselaar-West is tijdens deze weken toegankelijk via de westzijde – dus via de A30 / Nijkerkerweg en de Harselaarseweg;
- Het bedrijventerrein Harselaar-Oost is tijdens deze weken toegankelijk via de noordzijde (A1 / Mercuriusweg / Transportweg en verder), oostzijde (Hanzeweg-Zuid / Energieweg en verder) en zuidzijde (Wesselseweg / Hanzeweg-Zuid en verder);
- Fietsverkeer wordt omgeleid.

Fase 3: Week 44 tot en met 46

Harselaarseweg (tussen de kruispunten met Baron van Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg)
De derde (en laatste) fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het weggedeelte van de Harselaarseweg tussen de kruispunten met de Baron van Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg.
- Auto- en fietsverkeer wordt omgeleid via de nieuwe weg over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten) tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg.

Begrip

We begrijpen goed dat de wegwerkzaamheden voor overlast zorgen. We vragen uw begrip voor deze bijna laatste fase van de wegwerkzaamheden in de omgeving van de Harselaartunnel.
We informeren eind augustus alle bedrijven op het bedrijventerrein Harselaar over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Harselaar-West en Harselaar-Oost.

September tot en met november: Wegwerkzaamheden rondom de Harselaarseweg