Verkeer kan (naar verwachting) begin februari door Harselaartunnel

dinsdag 27 november 2018

Verkeer kan begin februari gebruik maken van Harselaartunnel
Zorgvuldige aanpak werkzaamheden neemt iets meer tijd in beslag

De Harselaartunnel wordt naar verwachting begin februari opengesteld voor het verkeer, ruim een maand later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Eén van de belangrijkste redenen is dat gemeente en aannemer de afgelopen periode hebben gekozen voor een nóg zorgvuldiger aanpak om (extra) schade voor omwonenden te voorkomen.

De Stationsweg en de Baron van Nagellstraat werden bijna twee jaar geleden ter hoogte van de voormalige spoorwegovergang door de wethouders Van den Hengel en Van Daalen gesloten voor het verkeer. Daarna werden kabels, leidingen en rioleringen verlegd en werd een tijdelijke overweg voor fietsers en voetgangers gerealiseerd. Vervolgens startte de bouw van de tunnel zélf: het tunneldek werd naast het Transferium Barneveld-Noord gebouwd, terwijl de bouwkuip werd uitgegraven.

Zorgvuldigheid vóór snelheid
Voor het uitgraven van de bouwkuip was het nodig 20 meter lange damwanden in de grond te slaan. Hierbij ontstond veel trillingsoverlast voor omwonenden en schade aan hun woningen. Hoewel is afgesproken dat alle schade wordt hersteld, spraken gemeente en aannemer af in het vervolgtraject nóg nadrukkelijker te proberen extra schade te voorkomen. “Ook als dat zou betekenen dat de tunnel later wordt geopend. Want zorgvuldigheid voor omwonenden, die al veel hebben moeten meemaken met betrekking tot de bouw van de tunnel, vinden wij belangrijker dan snelheid”, aldus wethouder Hans van Daalen.

Ook blijkt de toevoer van beton (voor het bouwen van de damwanden en de fietspaden) en het asfalt (voor de weg en de fietspaden) last te ondervinden van de lage waterstanden in de rivieren. Beton- en asfaltfabrieken krijgen hun grondstoffen over het water aangevoerd en dat is vanwege de droogte, en dus de lage waterstanden, vertraagd.

Afrondende werkzaamheden
De bouw van de Harselaartunnel bevindt zich in de eindfase. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste twee tunnelmoten: die aan de noordzijde (de kant van Voorthuizen) en de zuidzijde (de kant van Barneveld). Het is de bedoeling dat in de week vóór kerst het laatste beton wordt gestort.
Momenteel wordt ook gewerkt aan de wegvakken tussen de tunnel en (aan de noordzijde) het kruispunt met de Harselaarseweg en (aan de zuidzijde) het kruispunt met de Wencopperweg.
In januari worden de weg en de fietspaden in de tunnelbak aangelegd, waarna uiteindelijk eind januari een laatste deklaag over alle weggedeelten in en om de tunnel wordt aangebracht.
Voor de bovenstaande werkzaamheden is het belangrijk dat er geen winterse weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld sneeuw en ijzel) zijn. In dat geval worden de asfalteringswerkzaamheden later uitgevoerd en wordt de opening van de tunnel uitgesteld.