Wegwerkzaamheden Stationsweg

vrijdag 12 mei 2017

De gemeente Barneveld realiseert in de periode 2017-2018 de Harselaartunnel. Begin dit jaar werd de Stationsweg, ter hoogte van de spoorwegovergang, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt sindsdien omgeleid via een oostelijke route (Mercuriusweg, Hanzeweg en Wesselseweg) en een westelijke route (Rijksweg, Nijkerkerweg en Thorbeckelaan). Wat is er sinds de afsluiting van de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat gebeurd en wat staat de komende periode op het programma?

Wegwerkzaamheden Stationsweg

Volgende week starten de wegwerkzaamheden aan de Stationsweg:
• Het kruispunt Stationsweg, Wencopperweg en het Binnenveld wordt gereconstrueerd en voorzien van verkeerslichten;
• Er wordt een nieuwe duiker (een onderdoorgang voor de Esvelderbeek) onder de Stationsweg gemaakt
• Het fietspad aan de oostzijde van de Stationsweg wordt vernieuwd.

De werkzaamheden die maandag van start gaan, volgen op het aanleggen van een nieuw rioleringsstelsel en nutsvoorzieningen onder de Stationsweg. Nu dat werk voor een groot deel is afgerond, kan worden gestart met de volgende fase: het reconstrueren van het kruispunt, de aanleg van een verkeersregelinstallatie en een nieuw (verbreed) fietspad aan de oostzijde van de Stationsweg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:

A. Fase 1 (15 mei tot en met 21 juli 2017)
• Werkzaamheden aan de oostzijde van de Stationsweg
• Autoverkeer wordt over een halve rijbaan aan de westzijde geleid
• Fietsverkeer wordt aan de westzijde van de Stationsweg in twee richtingen over het bestaande fietspad geleid (het is dus niet meer mogelijk aan de oostzijde van de Stationsweg te fietsen!)

B. Fase 2 (24 juli tot en met 1 september 2017)

• Werkzaamheden aan de westzijde van de Stationsweg
• Autoverkeer wordt over een halve rijbaan aan de oostzijde geleid
• Fietsverkeer wordt aan de oostzijde van de Stationsweg over het nieuwe tweerichtingenfietspad geleid (het is tijdens de werkzaamheden aan de westzijde niet mogelijk om aan die westzijde van de Stationsweg te fietsen!)

C. Fase 3 (4 september tot en met 29 september 2017)

• Verbreden van het Binnenveld / Stationsweg
• Asfalteren van de nieuwe kruising Stationsweg, Wencopperweg en het Binnenveld. Tijdens deze werkzaamheden wordt het gebied volledig afgesloten voor autoverkeer. Fietsverkeer blijft dan wel mogelijk. Over de exacte uitvoeringsdatum volgt te zijner tijd meer informatie.

Wat gebeurt er nog meer?

De afgelopen periode zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen bij de Industrieweg en langs de Wencopperweg
  • Opruimwerkzaamheden langs de Baron van Nagellstraat inclusief het uitvoeren van explosievenonderzoek
  • Aanleg van riolering en nutsvoorzieningen in het wijkje Stationsweg / Wencopperweg (ten zuiden van de spoorlijn)
  • Aanleg van riolering en nutsvoorzieningen onder de spoorlijn en de Esvelderbeek door middel van gestuurde boringen
  • Aanleg van riolering ten noorden van het Transferium Barneveld-Noord inclusief het uitvoeren van een sanering

Over wat de komende tijd gaat gebeuren

Welke werkzaamheden worden voor de komende periode voorbereid?
Naast de bovenstaande wegwerkzaamheden worden ook de volgende werkzaamheden voorbereid:

  • Afkoppelen hemelwateraansluitingen in wijkje Stationsweg – Wencopperweg
  • Aanbrengen straatwerk nutsvoorzieningen in wijkje Stationsweg – Wencopperweg (ten zuiden spoorlijn)
  • Aanleg riolering en nutsvoorzieningen in Stationsweg tussen spoorlijn en kruispunt Binnenveld – Wencopperweg
  • Aanleg riolering en nutsvoorzieningen in Baron van Nagellstraat tussen spoorlijn en voormalig tankstation Tolboom.

Aanleg tijdelijke spoorwegovergang

BAM Infra B.V. legt, in opdracht van ProRail, na de zomervakantie een tijdelijke spoorwegovergang voor fietsers en voetgangers aan. De tijdelijke spoorwegovergang komt iets ten oosten van de huidige spoorwegovergang te liggen. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf eind oktober gebruik maken van deze nieuwe overgang. Vanaf dat moment wordt namelijk gestart met het graven van de Harselaartunnel en kan de huidige route – over de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat – niet meer worden gebruikt.

Tunnelbouw

BAM Infra B.V. start vanaf oktober met de bouw van de Harselaartunnel.