Werkvoorbereider Robert Kuijper (BAM): "Heel veel werkzaamheden in één weekend"

donderdag 19 april 2018

Op zaterdag 28 april 2018 wordt het tunneldek – dat de afgelopen periode naast het Transferium Barneveld-Noord is gebouwd – op de juiste plek onder het spoor ingereden. Een spectaculaire klus die op de minuut nauwkeurig is voorbereid. Robert Kuijper – werkvoorbereider bij BAM Infra B.V. – is nauw betrokken bij deze klus en vertelt enthousiast over zijn werk en het inrijden van het tunneldek van de Harselaartunnel.

Een goede voorbereiding is essentieel
“Mijn naam is Robert Kuijper. Ik ben als werkvoorbereider betrokken bij de voorbereiding van het inrijden van het spoordek. Tijdens de buitendienststelling van het spoor zijn het heel veel werkzaamheden die in een korte tijd moeten worden uitgevoerd. Dat betekent dat veel werknemers van verschillende bedrijven gelijktijdig aan het werk zijn. Omdat het inrijden van het dek buiten de normale werktijden plaatsvindt, is afstemming met en tussen de bedrijven erg belangrijk. Het is mijn taak om alle werkzaamheden, die tijdens dit weekend plaatsvinden, tot in detail voor te bereiden; vanaf de eerste planfase tot en met de daadwerkelijke uitvoering. Een essentieel onderdeel hiervan is het coördineren van de raakvlakken tussen alle werkzaamheden die door de verschillende partijen worden uitgevoerd. Door het werk van tevoren zo goed mogelijk, en samen met alle betrokkenen, voor te bereiden, is het mogelijk om dit immense werk in slechts één weekend uit te voeren.”

Wat gaat er precies gebeuren?
“Het spoordek is de bovenkant van de tunnel waar de trein overheen rijdt. Een dikke betonnen plaat. Nadat van vrijdag- op zaterdagnacht de laatste trein heeft gereden, wordt de stroom van de bovenleiding gehaald en worden rails en spoorgrind verwijderd. Daarna starten de graafwerkzaamheden. We richten ons eerst op het vrij graven van de stalen damwanden en funderingspalen die afgelopen december werden aangebracht. Deze stalen elementen moeten namelijk exact op de juiste hoogte worden afgebrand om straks het tunneldek te kunnen dragen totdat de betonnen tunnelwanden deze functie overnemen. Als dit afbranden is gebeurd en de hellingbaan volledig is ontgraven, start het inrijden van het spoordek. Voor het inrijden wordt gebruik gemaakt van SPMT’s (Self Propelled Modular Transporter). Dat zijn grote voertuigen met 2 tot 6 aslijnen die zó aan elkaar kunnen worden geschakeld, dat ze samengesteld als één geheel reageren. Deze SPMT’s brengen het spoordek via een hellingbaan naar de definitieve positie. Daar aangekomen, laten de SPMT’s het spoordek op de buispalen zakken en kan worden gestart met het terugbouwen van de spoorrails. De eerste trein rijdt overigens pas een week later weer over het spoor omdat elders op de lijn Amersfoort-Apeldoorn andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. ProRail doet dat om de hinder voor treinreizigers tot één periode te beperken.”

Wat vindt u het meest spannende moment?
“Voor mij persoonlijk is het moment dat eerste trein over het spoordek rijdt, het spannendste moment. In een goede voorbereiding worden veel scenario’s bekeken, maar we nemen daarmee natuurlijk nooit álle onzekerheden weg. Zodra de eerste trein over het dek rijdt, betekent dat voor mij dat alle werkzaamheden, en de daarbij horende onzekerheden, met succes zijn afgerond.”

Wat maakt déze locatie bijzonder?
“De werkzaamheden die in het weekend van 27 tot en met 30 april worden uitgevoerd, zijn natuurlijk spectaculair, maar niet uniek. Het zijn wel de omgeving, het ontwerp van de spooronderdoorgang en het team aan gespecialiseerde bedrijven dat de werkzaamheden bijzonder maakt. Kenmerkend voor de omgeving zijn wel de nabijheid van de woningen en de constructieve, begripvolle aard van de omwonenden, zeker ook tijdens de afgelopen weken toen het intrillen van de damwanden voor veel overlast zorgde.”

Werkvoorbereider Robert Kuijper (BAM):