Fotos

De gemeente Barneveld maakt voorafgaande aan en tijdens de bouw van de Harselaartunnels foto’s die hieronder zijn te bekijken. Door op de afbeelding van de foto te gaan staan, ziet u om welk foto-onderwerp het gaat.

Filter Foto's