Planning

De planning van de bouw van de Harselaartunnel was (voor wat betreft de werkzaamheden die zijn afgerond) en is op hoofdlijnen:

Periode A: Oktober – December 2016

De aanbestedingen van zowel de Harselaartunnel als de overige infrastructurele werkzaamheden zijn afgerond (het werk is gegund aan BAM Infra). Ter hoogte van het Binnenveld is een faunascherm (ca. 30 cm hoog) geplaatst. Dit scherm zorgt er voor dat de hagedis zich niet gaat vermengen met het werkgebied. Daarnaast heeft rondom de bomen, het toekomstige nutstracé en de uit te graven bouwkuip, detectieonderzoek plaatsgevonden naar niet gesprongen explosieven. Na het vrijgeven van het gebied startten de graafwerkzaamheden.

Periode B: Januari-Februari 2017

In de maanden januari en februari 2017 werden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het verleggen van kabels en leidingen mogelijk te maken. Het Binnenveld .
Het Transferium Barneveld-Noord was tot en met 27 februari 2017 geopend voor het parkeren van auto's. Daarna is het transferium gesloten. U kunt nu parkeren op tijdelijke parkeerplaatsen aan de achterzijde van het transferium (te bereiken via de Harselaarseweg/Industrieweg) en de Wencopperweg.

Periode C: Maart-September 2017

In maart werd gestart met het verleggen van kabels en leidingen om de bouw van de tunnel mogelijk te maken. Voor een groot deel zijn ze traditioneel aangelegd. Ter hoogte van de Esvelderbeek en ter hoogte van de spoorkruising zijn de kabels en leidingen door middel van een gestuurde boring in de grond aangebracht.
De rioleringsbuis, rond 700 mm, werd onder het spoor doorgedrukt. Met deze uitvoeringsmethodiek was het mogelijk om het treinverkeer ongehinderd door te laten rijden (met andere woorden: er hoefde geen buitendienstregeling te worden toegepast).

Gelijktijdig met het verleggen van de nutsvoorzieningen werd het gedeelte ten zuiden van de kruising Binnenveld / Wencopperweg / Stationsweg qua infrastructuur in orde gemaakt.

Periode D: Najaar 2017

We zijn in het najaar van 2017 met de daadwerkelijke bouw van de Harselaartunnel gestart. Dat begon in het weekend van 20 tot en met 23 oktober 2017 met de aanleg van de tijdelijke overweg voor fietsers. Daarna wordt gestart met de tunnelbouw zelf.

Periode E: Eind 2018

Opening Harselaartunnel

Zie ook het uitgebreide plannings overzicht