Planning

De planning van de bouw van de Harselaartunnel is op hoofdlijnen:

Periode A: Oktober – December 2016

De aanbestedingen van zowel de Harselaartunnel als de overige infrastructurele werkzaamheden lo-pen. Ter hoogte van het Binnenveld wordt een faunascherm (ca. 30 cm hoog) geplaatst. Dit scherm zorgt er voor dat de hagedis zich niet gaat vermengen met het werkgebied. Daarnaast vindt rondom de bomen, het toekomstige nutstracé en de uit te graven bouwkuip, detectieonderzoek plaats naar niet gesprongen explosieven. Na het vrijgeven van het gebied starten de graafwerkzaamheden.

Periode B: Januari-Februari 2017

In de maanden januari en februari 2017 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om het verleggen van kabels en leidingen mogelijk te maken. Omdat het huidige Binnenveld wordt afgesloten voor de tunnelbak, loopt de toegang naar het station vanaf januari 2017 via het nieuwe Binnenveld.
Het Transferium Barneveld-Noord is tot en met 27 februari 2017 geopend voor heet parkeren van auto's. Daarna wordt het transferium gesloten. U kunt dan wel parkeren op tijdelijke parkeerplaatsen aan de achterzijde van het transferium (te bereiken via de Harselaarseweg/Industrieweg).
Na gunning wordt op verschillende locaties binnen het plangebied gestart met het kappen bomen. Voorafgaand worden bij enkele bomen de holtes geïnspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen.

Periode C: Maart-September 2017

In maart wordt gestart met het verleggen van kabels en leidingen om de bouw van de tunnel mogelijk te maken. Voor een groot deel worden ze traditioneel aangelegd. Ter hoogte van de Esvelderbeek en ter hoogte van de spoorkruising worden de kabels en leidingen door middel van een gestuurde boring in de grond aangebracht.
De rioleringsbuis, rond 700 mm, wordt onder het spoor doorgedrukt. Met deze uitvoeringsmethodiek is het mogelijk om het treinverkeer ongehinderd door te laten rijden.

Gelijktijdig met het verleggen van de nutsvoorzieningen wordt het gedeelte ten zuiden van de kruising Binnenveld / Wencopperweg / Stationsweg qua infrastructuur in orde gemaakt.

Periode D: Najaar 2017

We starten in het najaar van 2017 met de daadwerkelijke bouw van de Harselaartunnel. Dat begint met de aanleg van de tijdelijke overweg voor fietsers. Daarna wordt gestart met de tunnelbouw zelf.

Periode E: Eind 2018

Opening Harselaartunnel

Zie ook het uitgebreide plannings overzicht