Tunnel

De bouw van de Harselaartunnel is één van de grootste wegwerkzaamheden van Barneveld. Een ingrijpende operatie die aan weggebruikers, omwonenden en ondernemers op en rond Harselaar zeker niet ongemerkt voorbij zal gaan. Dat is ook niet verwonderlijk: de Stationsweg/Baron van Nagellstraat is een van de drukste invalswegen van Barneveld.

De realisatie van de Harselaartunnel is om verschillende redenen nodig:

  • De uitbreiding van bedrijventerrein Harselaar-Zuid en de ontwikkeling van Harselaar-Centraal zorgen voor een toename van de verkeersintensiteit rond het gebied.
  • Daarom is het wenselijk dat de verkeersstructuur op de Baron van Nagellstraat wordt aangepast aan de toekomstige verkeerbewegingen.
  • Het wegensysteem wordt door de ondertunneling beduidend robuuster.
  • Dat komt de veiligheid en de doorstroming ten goede.

Overzicht
De bouw van de Harselaartunnel is één van een aantal projecten dat de komende tijd wordt uitgevoerd. Op de overzichtstekening (als .pdf te downloaden) is goed te zien welke andere projecten in de omgeving van de Harselaartunnel worden uitgevoerd.

Te downloaden

Artist Impression