Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom wordt de Harselaartunnel gebouwd?

De bouw van de Harselaartunnel is nodig om het groeiende verkeer te kunnen verwerken. Barneveld groeit de komende jaren naar zo’n 65.000 à 70.000 inwoners. Ook realiseert de gemeente nieuwe bedrijventerreinen die zorgen voor extra verkeer.
De spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat zorgt – zeker met het toenemende verkeer – voor oponthoud en dat leidt ook tot onveilige situaties. Door de spoorkruising ongelijkvloers te maken, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorstroming en de verkeersveiligheid.
Tenslotte kan door een ongelijkvloerse spoorkruising een eventuele realisatie van een station op het hoofdspoor en de realisatie van een tweerichtingenfietspad tussen Voorthuizen en Barneveld worden gefaciliteerd.

Waarom duurt de afsluiting twee jaar? Zo lang hoeft het toch niet te duren?